2020 – Bjerre

2020 - Bjerre

Ved postudsætning til Natuglen opdagede Tove dette træ, der var forsynet med et kloakrør, hvorved vandet bliver ledt gennem træets rødder.