2016 – Flyvestation Karup

2016 - Flyvestation Karup

Den 22. juni tog vi på visit til Flyvestation Karup, hvor vi fik rundvisning på museet. Bagefter tog vi ud til flygtningekirkegården.