2019 – Præstegårdsstien i Gedved

2019 - Præstegårdsstien i Gedved

2. maj foregik Veteranturen på den nyanlagte Præstegårdssti i Gedved.